6726 Szeged, Fő fasor 68.
06-62/409-067
Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola | 06-62/409-067

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Fagler Ede Alapítvány

Zongora, hegedű, cselló, gitár, furulya, fuvola, klarinét, oboa, hárfa, ütő


Az intézmény l997-ben alakult. Az első tanévben zene, a második tanévétől kezdve mind a négy művészeti ág tanszakaiból válogatva oktatott. Az intézmény l997-ben alakult. Az első tanévben zene, a második tanévétől kezdve mind a négy művészeti ág tanszakaiból válogatva oktatott.

Zeneművészet:

Szolfézs, előképző, Zongora, Hegedű, Cselló, Gitár, Furulya, Fuvola, Klarinét, Oboa, Hárfa, Ütő

 

Erdős Kinga, Dr. Zomboriné Gergely Klára, Árva Krisztina, Bálint Réka, Balogh Irén, Bedő Gábor, Benedekfi-Kollárik Bernadett, Demeter László, Demeter Lászlóné, Gaál István, Hajdú Andrea, Halaj Vanda, Iglódi Éva, Káuzli Bálint, Lőrincz László, Nógrádiné Csíkos Margit, Dr. Siposné Koselák Krisztina, Szabados-Tóth Bálint, Poór Ágnes, Sokacz Zsófia, Soós-Kirnyák Melinda, Surján Noémi, Szabó Anikó, Tornyai Jenő, Vajtó Gergely, Dr. Velez Alekszandra

Aktuális

 

Gratulálunk!


Szívből gratulálunk Beláz Marcell gitár szakos növendékünknek, aki a 10. Szeged Altamira Nemzetközi Gitárversenyen II. helyezést ért el! Felkészítő tanára: Gaál István 

 
 

Gratulálunk!


A 16. Beliczay Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazenei Versenyen Juhász Noémi és Scheinpflug Emma hegedű szakos növendékeink EZÜST minősítést értek el.

Felkészítő tanáruk: Soós-Kirnyák Melinda

Zongorán közreműködött Sokacz Zsófia.

 
 
 
 
 

Meghívó


Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a "Vendégünk egy zeneművész..." címet viselő interaktív rendezvényünkre, melynek vendége S. Dobos Márta Artisjus és Halász Ferenc díjas hegedűművész, mestertanár, az SZTE Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium hegedűtanára, az SZTE BBMK nyugalmazott főiskolai docense.

 

Gratulálunk!


Scheinpflug Emma hegedű tanszakos növendékünk, és tanára Soós-Kirnyák Melinda március 25-én - a tehetség napján - ünnepélyes keretek között átvették a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható Szeged Ifjú Tehetsége, valamint Szeged Ifjú Tehetségéért díjjal járó díszoklevelet, és emlékplakettet! Szívből gratulálunk!

 
 
 

Gratulálunk!


Szívből gratulálunk!

A Törökszentmiklóson megrendezett IX. Nemzetközi Zongora Fesztiválon Kiss-Kolmont Zsálya és Almási László zongorista növendékeink kiemelkedően magas szakmai színvonalú műsorral képviselték iskolánkat. Almási László játékát EZÜST minősítésre értékelte a zsűri. Felkészítő tanár: Káuzli Bálint

 
 
 
 
 
 
 
 

Tanévnyitó

 

A zeneiskoláról

Fagler Ede Alapítvány

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iskola bemutatása, története

Az intézmény l997-ben alakult. Az első tanévben zene, a második tanévétől kezdve mind a négy művészeti ág tanszakaiból válogatva oktatott.
A 2006-2007-es tanévre az iskolában kialakult a teljes felmenő rendszerű oktatás.
Iskolánk Fő fasori székhelyén kívül az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában is oktatunk.
2012-re az iskola fenntartója és vezetősége úgy gondolta, eredményesebben működhetünk, ha csak egy művészeti ág oktatására koncentrálunk, így az egyre sikeresebb zeneművészeti ág képezi ma az iskola fő profilját.:
A zeneművészeti ág tanulói: előképző, alap és továbbképző évfolyamokon, EK1-10. évfo-
lyamon tanulnak, - az igényeknek megfelelően - zongora, furulya, fuvola,oboa, gitár, hegedű és gordonka szakokon. A következő tanév előkészítéseként előképzős évfolyamon készítjük elő a hangszerválasztást. A hangszeres tanulók a már szép eredményt elért gyermekkarban is énekelhetnek.  
Az igen sikeres zeneóvoda és babazene foglalkozások valamint a Gregor József Általános Iskolában működő művészeti osztályok önköltséges, az alapítvány által szervezett formában működnek.

Az iskola megalakításának legfontosabb indítéka volt, hogy teremtsen lehetőséget a város központjától távolabb élő gyerekek számára is a művészetoktatásban való részvételre.
A tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztésével művészeti műveltségüket alapozza meg. Hozzásegít a szabadidejük hasznos eltöltéséhez, és lehetőséget ad ahhoz, hogy felnőttként amatőr együttesekben  a megtanultakat kamatoztassák, kiemelkedő képességek esetén művészeti pályára lépjenek.
Az intézmény folyamatosan törekedett arra, hogy szűkebb környezetében – Szeged Újszeged nevű városrészében, a Tisza bal partján – megteremtse az iskola székhelyét, amely az évek során megtelt tartalommal, műhellyé vált, mind az itt tanítók, mind az itt tanulók számára.
Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a közös muzsikálás élményének megteremtésére, melynek alkalmai: kamarazene hangverseny, kamaracsoportok létrehozása, énekkar, kisebb hangszer együttes működtetése.
Az oktatáshoz a megfelelő színvonalú hangszerek, eszközök is rendelkezésre állnak.
Tanárainkra méltán lehetünk büszkék hiszen kizárólag elhivatott, jól képzett, lelkiismeretes pedagógusok, akik közül többen a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészei és a Konzervatórium tanárai is.
Megítélésünk szerint munkánk eredményes, jó színvonalú, hasznos, amit az eredmények is bizonyítanak.  A legnagyobb hangsúlyt a színvonalas oktatásra helyezzük, azt remélve, partnereink meglátják ebben azt az értéket, ami támogatásra érdemes.

 


Zeneiskola Szeged