6726 Szeged, Fő fasor 68.
06-62/409-067
Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola | 06-62/409-067

Fagler Ede Alapítvány

Fagler Ede Alapítvány

„A zene a lélek szava” (Calinescu)

A sok ”hasznos” tárgy tanulása mellett nem felejthetjük el a „fontos”-at, a lélek művelését.
A zene amellett, hogy „lelki erőforrás”, a kutatók szerint az egész gyermek fejlődésére hatással van.

Fejleszti a kreativitást. A zenét tanulók a problémákat úgy próbálják megoldani, hogy egy adott problémára több lehetséges megoldást keresnek, közben pedig kizárnak minden felesleges szabályt és feltevést.
Létezik egy érdekes kapcsolat a zene és a térbeli tájékozódás között is (a térlátás az emberek azon képessége, amely által fel tudják mérni mindazt, amit látnak, és valós képet alkotnak a tárgyak méretéről és térbeli elhelyezkedéséről). Ez a sajátos intelligencia szinte nélkülözhetetlen a gyermek számára, legyen szó bonyolult matematikai feladatok megoldásáról, vagy a tankönyvek bepakolásáról az iskolatáskába. Könnyebben megtanulják azt is, hogy bizonyos részletek hogy állnak össze egésszé.
Ha a gyermek zenét tanul, bepillantást nyer más kultúrák világába is, és megtanulja megérteni és értékelni azokat, akiknek szokásai, hagyománya eltérnek az övétől.
A zenében a tévedés az tévedés, egy hangszer nem szól jól, ha nincs jól felhangolva, a hangokat jól kell megszólaltatni ahhoz, hogy a zene szépen szóljon. Mindehhez nagy önfegyelem, kemény munka kell.
A zenetanulás csapatmunkára és fegyelemre is tanítja a gyereket. Az önkifejezési készség fejleszti a gyermek önbizalmát is. A szereplések alatt megtanul félelmein uralkodni és kockázatot vállalni.

„Ha a lélek parlagon marad gyermekkorban, abban később már nem terem meg, amit csak a korábbi művelés vethet bele. Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.” (Kodály Zoltán)

 

Fagler Ede Alapítvány

Fagler Ede Alapítvány a Művészet és a Művészetoktatás Támogatásáért
Cím: 6726 Szeged, Fő fasor 68.
Telefonszám: 62/409-067
e-mail cím: promusica@freemail.hu
Cégjegyzékszám:  1321
Kuratórium elnöke: Erdősné Fagler Erika
Kuratórium tagjai: Dr. Zombori János (elnökhelyettes)
Szirmainé Szimon Edina
Felügyelő bizottság tagjai: Nyerges Jenő
Meszlényi Lászlóné
Dr. Bevíz Józsefné

Az alapítvány legfőbb tevékenysége:
A Pro Musica AMI fenntartása

Adószáma: 18476796-1-06

 

Címkék:
 
Zeneiskola Szeged