6726 Szeged, Fő fasor 68.
06-62/409-067
Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola | 06-62/409-067

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Fagler Ede Alapítvány

Zongora, hegedű, cselló, gitár, furulya, fuvola, klarinét, oboa, hárfa, ütő


Az intézmény l997-ben alakult. Az első tanévben zene, a második tanévétől kezdve mind a négy művészeti ág tanszakaiból válogatva oktatott. Az intézmény l997-ben alakult. Az első tanévben zene, a második tanévétől kezdve mind a négy művészeti ág tanszakaiból válogatva oktatott.

Zeneművészet:

Szolfézs, előképző, Zongora, Hegedű, Cselló, Gitár, Furulya, Fuvola, Klarinét, Oboa, Hárfa, Ütő

 

Erdős Kinga, Dr. Zomboriné Gergely Klára, Árva Krisztina, Bálint Réka, Balogh Irén, Bedő Gábor, Benedekfi-Kollárik Bernadett, Demeter László, Demeter Lászlóné, Gaál István, Hajdú Andrea, Halaj Vanda, Iglódi Éva, Káuzli Bálint, Lőrincz László, Nógrádiné Csíkos Margit, Dr. Siposné Koselák Krisztina, Szabados-Tóth Bálint, Poór Ágnes, Sokacz Zsófia, Soós-Kirnyák Melinda, Surján Noémi, Szabó Anikó, Tornyai Jenő, Vajtó Gergely, Dr. Velez Alekszandra

Aktuális

Szívből gratulálunk a Mórahalmon megrendezett I. Bán Sándor Zongoraversenyen szép sikereket elérő növendékeinknek, valamint felkészítő tanáraiknak!


Kupka Larina - bronz, felk. tanára: Sokacz Zsófia
Nagy Emília - ezüst, felk. tanára: Sokacz Zsófia
Takács Zolna - arany + a zsűri különdíja Papp Lajos: Vad lovasnő c. darab előadásáért, felk. tanára: Lőrinczi-Bálint Réka
Gódor Kata - ezüst, felk. tanára: Iglódi Éva
Buzás Péter - arany, felk. tanára: Iglódi Éva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyári ügyelet


Az iroda nyitvatartási ideje:

2022. június 20-23-ig 10.00-13.00-ig

2022. június 27-29-ig 10.00-13.00-ig

2022. július 11-én és 25-én 10.00-13.00-ig

2022. augusztus 8-án  10.00-13.00-ig

2022. augusztus 22-31-ig 10.00-13.00 óráig

 

Tanévzáró és bizonyítványosztás


Tanévzáró és bizonyítványosztás 2022. június 15. (szerda) 17:00 órakor lesz a Gregor József Általános Iskola tornatermében.

 

Gratulálunk!


Gratulálunk Scheinpflug Emma és Beláz Marcell tanítványainknak a Kis Kezek - Nagy Mesterek koncerten való részvételéért!

 
 

Tanévnyitó

 

A zeneiskoláról

Fagler Ede Alapítvány

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iskola bemutatása, története

Az intézmény l997-ben alakult. Az első tanévben zene, a második tanévétől kezdve mind a négy művészeti ág tanszakaiból válogatva oktatott.
A 2006-2007-es tanévre az iskolában kialakult a teljes felmenő rendszerű oktatás.
Iskolánk Fő fasori székhelyén kívül az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában is oktatunk.
2012-re az iskola fenntartója és vezetősége úgy gondolta, eredményesebben működhetünk, ha csak egy művészeti ág oktatására koncentrálunk, így az egyre sikeresebb zeneművészeti ág képezi ma az iskola fő profilját.:
A zeneművészeti ág tanulói: előképző, alap és továbbképző évfolyamokon, EK1-10. évfo-
lyamon tanulnak, - az igényeknek megfelelően - zongora, furulya, fuvola,oboa, gitár, hegedű és gordonka szakokon. A következő tanév előkészítéseként előképzős évfolyamon készítjük elő a hangszerválasztást. A hangszeres tanulók a már szép eredményt elért gyermekkarban is énekelhetnek.  
Az igen sikeres zeneóvoda és babazene foglalkozások valamint a Gregor József Általános Iskolában működő művészeti osztályok önköltséges, az alapítvány által szervezett formában működnek.

Az iskola megalakításának legfontosabb indítéka volt, hogy teremtsen lehetőséget a város központjától távolabb élő gyerekek számára is a művészetoktatásban való részvételre.
A tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztésével művészeti műveltségüket alapozza meg. Hozzásegít a szabadidejük hasznos eltöltéséhez, és lehetőséget ad ahhoz, hogy felnőttként amatőr együttesekben  a megtanultakat kamatoztassák, kiemelkedő képességek esetén művészeti pályára lépjenek.
Az intézmény folyamatosan törekedett arra, hogy szűkebb környezetében – Szeged Újszeged nevű városrészében, a Tisza bal partján – megteremtse az iskola székhelyét, amely az évek során megtelt tartalommal, műhellyé vált, mind az itt tanítók, mind az itt tanulók számára.
Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a közös muzsikálás élményének megteremtésére, melynek alkalmai: kamarazene hangverseny, kamaracsoportok létrehozása, énekkar, kisebb hangszer együttes működtetése.
Az oktatáshoz a megfelelő színvonalú hangszerek, eszközök is rendelkezésre állnak.
Tanárainkra méltán lehetünk büszkék hiszen kizárólag elhivatott, jól képzett, lelkiismeretes pedagógusok, akik közül többen a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészei és a Konzervatórium tanárai is.
Megítélésünk szerint munkánk eredményes, jó színvonalú, hasznos, amit az eredmények is bizonyítanak.  A legnagyobb hangsúlyt a színvonalas oktatásra helyezzük, azt remélve, partnereink meglátják ebben azt az értéket, ami támogatásra érdemes.

 


Zeneiskola Szeged