6726 Szeged, Fő fasor 68.
06-62/409-067
Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola | 06-62/409-067

A zeneiskoláról

Köszönettel vennénk adója 1%-át

Fagler Ede Alapítvány

Adószáma: 18476796-1-06

Fagler Ede Alapítvány

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iskola bemutatása, története

Az intézmény l997-ben alakult. Az első tanévben zene, a második tanévétől kezdve mind a négy művészeti ág tanszakaiból válogatva oktatott.
A 2006-2007-es tanévre az iskolában kialakult a teljes felmenő rendszerű oktatás.
Iskolánk Fő fasori székhelyén kívül az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában is oktatunk.
2012-re az iskola fenntartója és vezetősége úgy gondolta, eredményesebben működhetünk, ha csak egy művészeti ág oktatására koncentrálunk, így az egyre sikeresebb zeneművészeti ág képezi ma az iskola fő profilját.:
A zeneművészeti ág tanulói: előképző, alap és továbbképző évfolyamokon, EK1-10. évfo-
lyamon tanulnak, - az igényeknek megfelelően - zongora, furulya, fuvola,oboa, gitár, hegedű és gordonka szakokon. A következő tanév előkészítéseként előképzős évfolyamon készítjük elő a hangszerválasztást. A hangszeres tanulók a már szép eredményt elért gyermekkarban is énekelhetnek.  
Az igen sikeres zeneóvoda és babazene foglalkozások valamint a Gregor József Általános Iskolában működő művészeti osztályok önköltséges, az alapítvány által szervezett formában működnek.

Az iskola megalakításának legfontosabb indítéka volt, hogy teremtsen lehetőséget a város központjától távolabb élő gyerekek számára is a művészetoktatásban való részvételre.
A tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztésével művészeti műveltségüket alapozza meg. Hozzásegít a szabadidejük hasznos eltöltéséhez, és lehetőséget ad ahhoz, hogy felnőttként amatőr együttesekben  a megtanultakat kamatoztassák, kiemelkedő képességek esetén művészeti pályára lépjenek.
Az intézmény folyamatosan törekedett arra, hogy szűkebb környezetében – Szeged Újszeged nevű városrészében, a Tisza bal partján – megteremtse az iskola székhelyét, amely az évek során megtelt tartalommal, műhellyé vált, mind az itt tanítók, mind az itt tanulók számára.
Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a közös muzsikálás élményének megteremtésére, melynek alkalmai: kamarazene hangverseny, kamaracsoportok létrehozása, énekkar, kisebb hangszer együttes működtetése.
Az oktatáshoz a megfelelő színvonalú hangszerek, eszközök is rendelkezésre állnak.
Tanárainkra méltán lehetünk büszkék hiszen kizárólag elhivatott, jól képzett, lelkiismeretes pedagógusok, akik közül többen a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészei és a Konzervatórium tanárai is.
Megítélésünk szerint munkánk eredményes, jó színvonalú, hasznos, amit az eredmények is bizonyítanak.  A legnagyobb hangsúlyt a színvonalas oktatásra helyezzük, azt remélve, partnereink meglátják ebben azt az értéket, ami támogatásra érdemes.

A tárgyi feltételek biztosítása
A művészetoktatáshoz szükséges helyiségek megfelelősége:
A zenei tanszakok oktatása legfőképpen az iskola székhelyén folyik. Ez az épület 2002-ben épült, igen esztétikus, jól felszerelt, 80 személyt befogadni képes, csoportos oktatásra is kiválóan alkalmas kis hangversenyterem áll rendelkezésre. Ezen kívül még egy kisebb csoportos oktatásra is alkalmas helyiségben, és hat hangszeres teremben folyik az oktatás. Mindegyikben van zongora, valamint a hangszerek oktatásához szükséges eszközök, felszerelések. Törekszünk a helyiségek berendezésének esztétikus kialakítására. A bútorok és berendezési tárgyak jórészt újak.
A 2006-2007. tanévtől kezdve az intézmény az oktatáshoz szükséges eszközökkel és felszerelésekkel hiánytalanul rendelkezik. A hangszerek általában igen jó állapotban vannak.
Az iskola vásárolt egy új hangversenyzongorát. Ennek eredményeként a hangversenyteremben 2 zongora van, így az alkalmassá vált kétzongorás produkciók előadására is.
A kötelező eszközkészleten felül az iskolában van mindaz, amit az alapító zenetanár egy életen át összegyűjtött. Több száz darabos kórus kottatár, könyvek, hanglemezek, az országos filharmónia zenemű ismertető füzeteinek jó néhány évfolyama rengeteg mű ismertetésével. Érdekes hangszerek a nagyterem falán (grúz csonguri, finn kantele, /Vejnemöjnen hangszere/, kínai hegedű, galambdúcos citera, afrikai dob, stb.), a gyerekek ismereteinek bővítésére, fantáziájuknak élénkítésére.
Vásároltunk ezen kívül a szolfézs órák számára megfelelő számú példatárat, kottát, hogy a gyerekeknek ezt ne kelljen hordani.

Az intézmény minőségirányítási programjának működése.
2003-ban elkészült az intézményi MIP. A küldetésnyilatkozatot az intézmény székhelyén kifüggesztettük. A fenntartó alapítvány és az  intézményvezetés feladata a jogszerű működés biztosítása, melyet minden esetben szem előtt tart, s melyet a gyakori ellenőrzés is minden alkalommal törvényesnek ítélt.
Legfontosabb feladatunk a minél eredményesebb nevelő oktató munka, annak állandó javítása. Ezt – minden évben változó partnerekkel – mérésekkel ellenőrizzük.
A nevelőtestület együttműködésének formái:
Részvétel az iskolai élet minden területén, amit feladat ellátási tervben is rögzítettünk
A nevelőtestület együttműködik a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, a tanári hangversenyeken az együttmuzsikálásban.
Létrehoztuk a szülői és tanulói szervezetet. A képviselők minden tanévben legalább egy alkalommal találkoznak, ahol tájékoztatást kapnak az iskola életének eseményeiről problémáiról, elkészítik éves munkatervüket. Aktívan részt vesznek az események, rendezvények lebonyolításában.

Zeneiskola Szeged